Paslaugos

Smulkioms ir mikro įmonėms

Smulkiosios įmonės dažnai stengiasi išvengti papildomo darbuotojo buhalterijai ir apskaitai, todėl ieško tokias paslaugas teikiančių įmonių. Kaip ir visoms įmonėms reikalingas buhalteris tvarko šiuos pagrindinius darbus:

  • Veda pardavimų, pirkimų ir mokėjimų apskaitą;
  • Darbuotojų darbo užmokesčio apskaitą, rengiamos sutartys;
  • Periodinių ataskaitų ruošimas ir teikimas prižiūrinčioms institucijoms VMI, Sodrai;
  • Balansų rengimas, pelno/nuostolių ataskaitos.

Individualią veiklą vykdantiems asmenims

Individuali veikla – veikla, kurią gyventojai vykdo siekiant pajamų naudojantis įvairiomis veiklų rūšimis (ind.v.; verslo liudijimas), ši veikla vykdoma individualiai.
Individualią veiklą reglamentuojantys įstatymai:

  • 2010 m. priimtos “Buhalterinės apskaitos taisyklės” LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-166 (Žin., 2010, Nr. 61-3022);
  • Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas ( nuo 2002 07 02 įstatymas Nr. IX-1007).